I.                    REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  SHOP.WOLFACE.EU

Sklep internetowy działający pod adresem www.shop.wolface.eu, prowadzony jest przez firmę Moment Art Wojciech Dałek  o numerze NIP: 526 275 11 41  oraz numerze REGON: 140610514 z siedzibą przy ul. Rynek 13, 05-126 Nieporęt.

 

                     II.                  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1  Niniejszy regulamin stosuje się do zawierania umów internetowej sprzedaży towarów oferowanych przez T&W Tomasz Dałek  (zwanym dalej Sprzedającym) za pośrednictwem Sklepu Internetowego shop.wolface.eu stosuje się do zawierania umów internetowej sprzedaży towarów ofero

2.  Klientem sklepu shop.wolface.eu (Kupującym) może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331  Kodeksu cywilnego, posiadająca zdolność do czynności prawnych. Klientem może zostać również podmiot mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Przed rejestracją i złożeniem zamówienia zostaną Państwo poproszeni o potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz akceptację jego warunków.

4. www.shop.wolface.eu prowadzi sprzedaż wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.  Sklep nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej pod adresem firmy.

5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i wyrażeniem woli zawarcia umowy.

 

                      III.                SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

7.  Warunkiem realizacji zamówienia jest złożenie go poprzez panel sklepu shop.wolface.eu  Zamawiając towar, Kupujący potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych.

8.  Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

9.  Sklep shop.wolface.eu  zapewnia sobie możliwość opóźnienia realizacji zamówienia lub odmowę jego realizacji, jeśli dane udostępnione przez Kupującego są niekompletne bądź nieprawdziwe.

10.    Ceny towarów w sklepie internetowym shop.wolface.eu nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

11. Jeżeli zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z tego powodu, iż towar jest niedostępny w magazynie lub u dostawców sklepu klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji . W przypadku braku dostępności towaru Kupujący zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji i ma prawo wybrać jedną spośród następujących opcji:

a)    anulowanie złożonego zamówienia,

b)    wyrażenie zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia,

c)    częściowe zrealizowanie zamówienia.

12. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.

13. W przypadku gdy Kupujący dokonał przedpłaty, a nie jest możliwe zrealizowanie zamówienia, kwota ta zostanie niezwłocznie zwrócona Kupującemu, nie później niż w ciągu 7 dni od momentu poinformowania Kupującego o niemożliwości realizacji zamówienia.

14. Zamówienie może być anulowane poprzez e-mail oraz drogą telefoniczną jednakże, jedynie po potwierdzeniu tożsamości osoby telefonującej.

15. Towar zamówiony przez Kupującego jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta lub dystrybutora.

15. Wszystkie ceny towarów  wyrażone są w PLN i EURO zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki towaru. Koszty dostawy zamówionego towaru określane są po wyborze sposobu wysyłki.

16. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, jednakże cena podana przy każdym towarze w chwili złożenia przez klienta zamówienia jest wiążąca.

17. Sklep zastrzega sobie również możliwość przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Odwołanie lub zmiana warunków akcji promocyjnych może się jednak odbyć wyłącznie za zgodą klientów, których praw lub obowiązków dotyczy zmiana lub odwołanie.

18. Dane osobowe naszych klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom kurierskim GSL, Poczcie Polskiej wyłącznie w celu dostarczenia zamówionego przez Państwa towaru.

19. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta klienta lub wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail : wolfacemask@gmail.com

20. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie odnosi żadnego skutku w stosunku do zawartych umów sprzedaży, chyba że sklep i klient zgodnie postanowią inaczej.

 

                      IV.                ZAMÓWIENIA, PŁATNOŚĆ i WYSYŁKA

21. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę www.shop.wolface.eu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

22. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, a czas realizacji wysyłki wynosi do 2 dni roboczych.

23. Po złożeniu zamówienia klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu zamówienia oraz jego numerem.

24. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy handlowej z shop.wolface.eu

25. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je w całości do momentu wystawienia paragonu fiskalnego. Aby dokonać zmian lub anulować zamówienia należy to uczynić przez panel na swoim koncie w shop.wolface.eu lub skontaktować się telefonicznie z obsługą sklepu.

26. Płatność za złożone zamówienia może być zrealizowana  w następujący sposób- za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek firmowy Sprzedawcy.

27. Warunkiem realizacji zamówień, dla których kupujący wybrał opcje przedpłaty jest zaksięgowanie wpłaty na koncie  właściciela sklepu shop.wolface.eu.

28. Klienci dokonujący zakupów w sklepie shop.wolface.eu wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.

29. Koszt wysyłki pokrywa kupujący i zależny jest on od wyboru formy dostawy i rodzaju płatności. Jego wartość zamieszczona została w Tabeli Kosztów Wysyłki  – Dostawa

30. Wraz z towarem dostarczany jest paragon fiskalny lub na prośbę klienta faktura VAT.

31. W przypadku gdy kupujący żąda otrzymania faktury VAT konieczne jest wybranie tej opcji dokumentu sprzedaży podczas składania zamówienia.

32. Sklep shop.wolface.eu realizuje wysyłki jedynie we współpracy z firmami spedycyjnymi zaprezentowanymi w panelu sklepu, lub podczas składania zamówienia.

 

                   V.                  ZWROT I WYMIANA

34. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania zakupionego towaru.

35. Aby odstąpić od umowy należy w terminie 10 dni od daty odebrania zakupionego towaru przesłać  oświadczenie o odstąpieniu (załącznik 1) z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numeru zamówienia oraz danych niezbędnych do dokonania zwrotu ceny zakupu (imię, nazwisko, adres, numer zamówienia oraz numer konta, na jakie ma zostać dokonany zwrot) na adres mailowy: wolfacemask@gmail.com

36. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu należy odesłać zakupiony towar wraz z dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT)

37. W przypadku wystawienia faktury VAT do zamówienia, warunkiem zwrotu ceny towaru stronie odstępującej od umowy, jest odesłanie towaru, a następnie podpisanie i odesłanie faktury korygującej.

38. Zwrot ceny dokonywany jest wyłącznie na rachunek bankowy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania przez Sprzedającego towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu.

39. Sprzedający zwraca wyłącznie cenę zakupionego towaru. Zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki.

40. Koszt zwrotu towaru pokrywa strona odstępująca od umowy

41. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.

42. Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne, nie zniszczone opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt.

43. Przy wymianie towaru na inny lub zmianie parametrów modelu Sklep uwzględnia ewentualne różnice w cenie. Koszty wymiany towaru ponosi Kupujący (załącznik 2).

44. Koszt wysłania wymienionego towaru odpowiadają najniższym dostępnym kosztom wysyłki za pobraniem realizowanym przez sklep shop.wolface.eu. Termin realizacji wymiany towaru nastąpi w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki przez sklep.

45. W przypadku wysyłki wymienionego towaru poza granice RP konieczne jest wcześniejsza przedpłata odpowiadająca wartości najniższych kosztów wysyłki dla danego kraju.

 

                       VI.                REKLAMACJE i GWARANCJE

46. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

47. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

•    Imię i nazwisko,

•    numer zamówienia,

•    opis niezgodności towaru z umową, w tym przyczynę reklamacji oraz kiedy i w jakich okolicznościach powstała niezgodność,

•    datę zakupu,

•    żądanie wymiany na inny egzemplarz, naprawę, obniżenie ceny lub zwrot gotówki.

48. Sprzedawca nie odpowiada za usterki wynikające z naturalnego zużywania się produktu, jego części lub materiału, z którego został wykonany.

49. Reklamacje można składać mailowo pod adresem wolfacemask@gmail.com lub telefonicznie

50. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 10 dni od daty dostarczenia towaru.

51. Na każdy produkt zakupiony w Sklepie Internetowym shop.wolface.eu  udzielana jest gwarancja producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązująca na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu wynosi 24 miesiące, z wyłączenie produktów przy opisie których podane zostały odrębne warunki gwarancji.

52. Do obowiązków Kupującego przed odbiorem towaru należy sprawdzenie, czy towar jest zgodny z zamówieniem oraz czy nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku gdy paczka jest uszkodzona, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesłanego towaru z jednoczesnym sporządzeniem protokołu reklamacyjnego w przewozie (sporządzenie protokołu stanowi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, Dz.U. z 1984 r. Nr 53, poz. 272 ze zm., podstawę rozpatrzenia reklamacji Kupującego w zakresie szkód powstałych w transporcie). Protokół powinien zawierać dokładny opis uszkodzenia lub stwierdzonych braków, oznaczenie dostawcy, numer zamówienia i numer przesyłki, jak również datę  i godzinę doręczenia przesyłki. Niezależnie od czynności wykonanych przez dostawcę, Kupujący winien w ciągu 24 godzin zawiadomić Sklep o zaistniałych wadach. Po powrocie zareklamowanego towaru do Sklepu i potwierdzeniu zasadności odmowy przyjęcia towaru przez Kupującego, Sklep realizuje reklamację zgodnie z procedurą.

53. W przypadku niezgodności odebranego towaru, ze składanym zamówieniem, kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia zaistniałej sytuacji obsłudze sklepu drogą e-mail lub telefonicznie. W przypadku zasadności reklamacji koszt operacji wymiany lub uzupełnienia zamówienia o brakujące towary ponosi sprzedający.

54. Reklamowany towar należy odesłać, za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:

WOLFACE ul. Żeglugi Wiślanej 8b m. 18, 03-043 Warszawa z dopiskiem „REKLAMACJA”

Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu. Koszty wysyłki zostaną zwrócone na konto bankowe podane w dokumencie reklamacyjnym ( załącznik 3 )po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku przesłania do nas reklamacji za pośrednictwem innej firmy wysyłkowej zostanie zwrócona kwota odpowiadająca przesyłce ekonomicznej Poczty Polskiej o wadze do 5 kg i gabarycie A.

55. Reklamowany towar powinien być czysty i higienicznie bezpieczny. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.

56. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa Kupujący. W takim wypadku Sprzedawca odsyła reklamowany towar do Kupującego na jego koszt. Jeżeli klient nie odbierze przesyłki w ciągu 3 miesięcy od otrzymania informacji o nieuwzględnieniu reklamacji towar zostanie zutylizowany.

 

                    VII.              POSTANOWIENIA KOŃCOWE

57. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w Sklepie Internetowym shop.wolface.eu są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.

58. Wszystkie znaki towarowe użyte przez sklep shop.wolface.eu są wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych i pozostają własnością producentów.

59. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu Internetowego shop.wolface.eu. Nowa treść regulaminu wchodzi w życie z datą określoną w treści regulaminu, nie wcześniej jednak niż z dniem opublikowania.

60. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Sklepu Internetowego shop.wolface.eu w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Kupującego. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony „Regulamin”.

61. Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dla poprawnego korzystania ze strony Sklepu zalecamy akceptację plików cookie. Pełne informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie oraz możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji poprzez ustawienia przeglądarki internetowej znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności.

62. Promocji i rabatów w shop.wolface.eu nie można łączyć.

63. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm. ).

 

 

 

Załącznik 1                                                                                                                             …………………………………..

(miejscowość, data)

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Imię:                                                      ………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwisko:                                             ………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:                                                   ………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy:                          ………………………………………………………………………………………………………………………

 

Numer zamówienia:                          ………………………………………………………………………………………………………………………

Zwracany towar:                                 ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

 

Bank:                                                     ………………………………………………………………………………………………………………………

Numer rachunku:                               ………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

……………………………………………………………..                                                                                                                                                                                         Podpis

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Załącznik 2                                                                                                                     ……………………………………………… 

(miejscowość, data)

WYMIANA  TOWARU

 

Imię:                                                                     ………………………………………………………………………………………………………..

Nazwisko:                                                            ………………………………………………………………………………………………………..

Adres:                                                                   ………………………………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy:                                         ………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Numer zamówienia:                                          ………………………………………………………………………………………………………..

Zwracany towar:                                                ………………………………………………………………………………………………………..

Powód wymiany towaru                                  ………………………………………………………………………………………………………..

Numer zamówienia „na wymianę”                ………………………………………………………………………………………………………..

Towar na wymianę:                                           ………………………………………………………………………………………………………..                                    

……………………………………………………………..

          Podpis

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Załącznik 3                                                                                                                                

(miejscowość, data)

REKLAMACJA  TOWARU

Imię:                                                      ………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwisko:                                              ………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:                                                   ………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy:                           ………………………………………………………………………………………………………………………

Numer zamówienia:                            ………………………………………………………………………………………………………………………

Data nabycia produktu:                      ………………………………………………………………………………………………………………………

Reklamowany towar:                          ………………………………………………………………………………………………………………………

Dokładny opis wady:                           ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Kiedy i w jakich okolicznościach wady zostały stwierdzone?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Inne uwagi: …………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

 

Żądanie nabywcy:                               – wymiana na inny produkt,

– naprawa,

– zwrot gotówki,

– inne: …………………………………………………………………………………………………………..

 

 

…………………………………………………………………….

                                                                                                                                                                        PODPIS